Đã hoàn thành

Translate an article about a baby product into Chinese

Được trao cho:

Junyou

Hi,my friend,we can talk for more details,thanks!

$32 USD trong 2 ngày
(124 Đánh Giá)
6.7

3 freelancer đang chào giá trung bình $32 cho công việc này

ChinaSkywalker

Hi, my friend, pls kindly check your PM for more details, thanks!

$35 USD trong 2 ngày
(149 Nhận xét)
6.6
kfanx

100% Native Chinese and expert here!

$30 USD trong 2 ngày
(0 Nhận xét)
0.0