Đã hoàn thành

Translate English to Chinese

Được trao cho:

ChinaSkywalker

Hi, my friend, pls kindly check your PM for more details, thanks!

$30 USD trong 1 ngày
(149 Đánh Giá)
6.6

9 freelancer đang chào giá trung bình $30 cho công việc này

Junyou

Hi,my friend,please check PM,thanks!Best wishes!

$30 USD trong 1 ngày
(123 Nhận xét)
6.7
chinapartime

Please check PMB. Thanks.

$30 USD trong 1 ngày
(12 Nhận xét)
4.6
eelance

i can do that for you. native chinese.

$30 USD trong 0 ngày
(12 Nhận xét)
4.2
Dancing

hi,please see Private Message.

$30 USD trong 1 ngày
(13 Nhận xét)
4.2
chinaphotoivy

pls cantact me ,xiexie

$30 USD trong 1 ngày
(1 Nhận xét)
1.0
milesf01

lets do it

$30 USD trong 1 ngày
(1 Nhận xét)
1.0
IreneA

Interested in your job description. Pls refer to your PM for more details. Thanks.

$30 USD trong 1 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
aa2cc6

Hope to have this opportunity to work for you! Please kindly check [login to view URL] you.

$30 USD trong 0 ngày
(0 Nhận xét)
0.0