Đã hoàn thành

Translate from English to Italian.

Được trao cho:

Karmi63

....................................................................................................

$5 USD / giờ
(1 Nhận xét)
0.4

2 freelancer đang chào giá trung bình $5/giờ cho công việc này

soko83

Hi, I am available to collaborate with you on your project. I am a serious and reliable person and i respect the deadlines.

$5 USD / giờ
(0 Nhận xét)
0.0