Đã Đóng

Translate from Portuguese to Spanish

Hi

We need a native translator who know very well on the both language Portuguese and Spanish .

No agencies or firm also don't accept any google translation.

Newbies are preferred.

Thanks

Kĩ năng: Castilian Spanish Translator, English (US) Translator, Biên dịch viên tiếng Bồ Đào Nha, Biên dịch viên tiếng Tây Ban Nha, Dịch thuật

Về khách hàng:
( 81 nhận xét ) Panchagarh, Bangladesh

ID dự án: #18981034