Đã Đóng

Translate Italian to french

I have a 44k document that I need to translate Italian to French

Kĩ năng: Dịch thuật, Biên dịch viên tiếng Pháp, English (US) Translator, English (UK) Translator, Tiếng Pháp (Canada)

Về Bên Thuê:
( 51 nhận xét ) DINAJPUR, Bangladesh

ID dự án: #32663255