Đã hoàn thành

translate one website from english to french

Được trao cho:

nix28

thanks for the project

$105 USD trong 1 ngày
(25 Đánh Giá)
5.7

2 freelancer đang chào giá trung bình $105 cho công việc này

LePourpre

Hello sir, I've read you wanted a French to do a fast translation of your website, i'm open to any negociation, sincerely yours,

$105 USD trong 3 ngày
(8 Nhận xét)
4.1