Đã Đóng

Translate Sanskrit to English -- 2

Job Description:

I have a document that needs to be translate from Sanskrit to English

Kĩ năng: Dịch thuật, English (UK) Translator, Biên dịch viên tiếng Hindi, English (US) Translator

Về khách hàng:
( 8 nhận xét ) Fulbari, Bangladesh

ID dự án: #35856956