Đã Đóng

Translate something

2 freelancer đang chào giá trung bình ₹1775 cho công việc này

₹1500 INR trong 10 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
abubakarsharif2

I can translate from English to Hausa (the most widely spoken language in Nigeria)

₹2050 INR trong 7 ngày
(0 Nhận xét)
0.0