Đang Thực Hiện

Translate something

Được trao cho:

shubhamnesnatkar

A proposal has not yet been provided

Rp200000 IDR trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0

5 freelancer đang chào giá trung bình Rp250000 cho công việc này

mamineelkhamsi

i am a good translator Relevant Skills and Experience i can translate in french arabic english Proposed Milestones Rp250000 IDR - .

Rp250000 IDR trong 1 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
syerrasyahirah

Hi. I am a good translator. I am excel in English, Malay and French. You could trust me Relevant Skills and Experience I have certificate in english, malay and also french. For french, i have delf A2 I have the highes Thêm

Rp250000 IDR trong 1 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
Ramabhsas

Translator Relevant Skills and Experience Arabic-English translation Proposed Milestones Rp250000 IDR - YouTube translation

Rp250000 IDR trong 1 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
Freyja90

A proposal has not yet been provided

Rp300000 IDR trong 3 ngày
(0 Nhận xét)
0.0