Đang Thực Hiện

Translate something

Đã trao cho:

hfashigor

What's the language for translation?

₹1650 INR trong 5 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0

6 freelancer đang chào giá trung bình ₹1300 cho công việc này

₹800 INR trong 1 ngày
(1 Đánh Giá)
1.3
jishanshuvro

Hey,thats [url removed, login to view] i can work for you as a [url removed, login to view] can trust me. Relevant Skills and Experience I have worked in many websites as a [url removed, login to view] that makes me better.

₹1300 INR trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
um6025597

I'll do this in half day Relevant Skills and Experience I'm very fast jxt hire me

₹1300 INR trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
jordana1987

A proposal has not yet been provided

₹1450 INR trong 2 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
Unigwe139

A proposal has not yet been provided

₹1300 INR trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0