Đang Thực Hiện

Translate something -- 2

I need a translation.

Kỹ năng: Data Analytics, Quan hệ công chúng (PR), Quản trị hệ thống, Dịch thuật

Xem thêm: need translation slovak language, need translation isizulu english, need translation deutsch english

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Indonesia

Mã Dự Án: #14912843

Đã trao cho:

Cindyroca

I am Cynthia I have experience in translating to English,igbo and little of French Relevant Skills and Experience I have the ability to read, understand and explain in an easy manner

$25 USD trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0

5 freelancer đang chào giá trung bình $21 cho công việc này

um6025597

I'll do this for you

$25 USD trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
Xmen336

A proposal has not yet been provided

$17 USD trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
Amirsohail78

A proposal has not yet been provided

$15 USD trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
DeuxDrewsTechs

A proposal has not yet been provided

$21 USD trong 2 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0