Đã hoàn thành

Translate 2530 words from English to Italian

Được trao cho:

qioc

Please refer to your PMB, thanks in advance!

$70 USD trong 1 ngày
(4 Đánh Giá)
2.6

3 freelancer đang chào giá trung bình $157 cho công việc này

gabrigar

Hello, I am a native Italian freelance translator with six years of experience in translating from English into Italian and look forward to translating your three word files into my mother tongue. I will deliver a high Thêm

$100 USD trong 2 ngày
(3 Nhận xét)
2.0
djfd

Hi! Ready to help with russian translation. Regards

$300 USD trong 2 ngày
(0 Nhận xét)
0.0