Translating from english to vietnamese

Đã hoàn thành Đã đăng vào 7 năm trước Thanh toán khi bàn giao
Đã hoàn thành

Need translator for english to vietnamese.

English (UK) Translator English (US) Translator Dịch thuật Biên dịch viên tiếng Việt

ID dự án: #10025997

Về dự án

1 đề xuất Dự án từ xa 7 năm trước đang mở

Được trao cho:

VoNamz

Dear Sir/Madam, I CAN FINISH THIS IN 2 DAYS My name is Nam. I'm a Vietnamese. I have a bachelor's degree in English and an IELTS certificate with overall band of 7.5 Also, I have more than 5 years of working i Thêm

$4 USD / giờ
(7 Đánh Giá)
2.2