Đã hoàn thành

Translation English -> Spanish (ongoing project)

Được trao cho:

PeruvianPro

Thanks. I will send it in a few hours.

$60 USD trong 1 ngày
(58 Đánh Giá)
6.0

2 freelancer đang chào giá trung bình $55 cho công việc này

newken

I'll do the job nicely. reply me

$50 USD trong 2 ngày
(0 Nhận xét)
0.0