Đang Thực Hiện

SE translation for isra

as described in private conversation.

project is only for the one who knows....................................................................

Kỹ năng: Dịch thuật

Xem thêm: se translation, isra translation, japanese translation book project, isra project, private translation, translation word project hindi, translation arabic project, translation posted project

Về Bên Thuê:
( 16 nhận xét ) tallinn, Estonia

Mã Dự Án: #4546254

Đã trao cho:

Isra

Hello, thank you very much for this project.

$30 USD trong 2 ngày
(420 Đánh Giá)
7.9

2 freelancer đang chào giá trung bình $93 cho công việc này

Fraba2

interesting

$155 USD trong 3 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0