Đã Đóng

Translation from English to Norwegian

Hello there!

I have a article in English. Need to be translated it from English to Norwegian. Please bid if you can help me. It can be a long term relationship with you. Thank you!

Kĩ năng: Dịch thuật, Biên dịch viên tiếng Thụy Điển , Biên dịch viên tiếng Na Uy, English (UK) Translator, Biên dịch viên tiếng Phần Lan

Về khách hàng:
( 5 nhận xét ) Maryland, United States

ID dự án: #32248518