Đang Thực Hiện

translation job for taros

Được trao cho:

taros

hi! i'm will send you the translation in a few hours from now!

$30 USD trong 1 ngày
(2 Đánh Giá)
1.6