Đã Đóng

Translation project -- 2

Translate Spanish,Arabic,French,Latin to English

Kĩ năng: Dịch thuật, Tiếng Tây Ban Nha, English (US) Translator, Biên dịch viên tiếng Pháp, Biên dịch viên tiếng Ả Rập

Về khách hàng:
( 0 nhận xét ) Gulu, Uganda

ID dự án: #33785200

4 freelancer chào giá trung bình $191/giờ cho công việc này

(1219 Nhận xét)
8.4
(212 Nhận xét)
6.9
mmadi

Hello Diana A., checked (Translation project -- 2) I can do the work and can start working now. I have great experience in your required skills

$240 USD / giờ
(2 Nhận xét)
5.0
(5 Nhận xét)
4.4