Đang Thực Hiện

translation 20 texts English->German

Được trao cho:

AlexandraBurt

20 texts for above mentioned amount, will complete within one week. thanks. alexandraburt

$120 USD trong 7 ngày
(2 Đánh Giá)
3.2

2 freelancer chào giá trung bình$120 cho công việc này

audzk

sir, we have a native german to translate your documents. thank you

$120 USD trong 7 ngày
(0 Nhận xét)
0.0