Đóng

Translation of website: german -> english

Dự án này đã được trao cho drosenthal với giá €65 EUR.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
€30 - €250 EUR
Tổng đặt giá
18
Mô tả dự án

i am looking for someone with translation experience to translate this website into english:

[url removed, login to view]

Please indicate how fast you could finish the job.

Please provide your overall offer.

Selected translators will be contacted.

From time to time further jobs will probalby

be available.

Được trao cho:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Vạch đề xuất
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online