translator

Đã Đóng Đã đăng vào 2 tháng trước Thanh toán khi bàn giao
Đã Đóng Thanh toán khi bàn giao

Translator Needed for English to Spanish Translation

Skills:

- Fluent in English and Spanish

- Strong understanding of grammar and syntax in both languages

- Excellent written and verbal communication skills

- Attention to detail and accuracy in translation

- Familiarity with technical terminology (if applicable)

Experience:

- Proven experience in translating English to Spanish

- Previous work on technical documents (if applicable)

Project Details:

- I am looking for a translator to help me translate a document from English to Spanish.

- The document is a technical document, so familiarity with technical terminology is preferred.

- The translation needs to be accurate and maintain the original meaning and tone of the document.

- The document is approximately 10,000 words long.

- The ideal candidate should have previous experience in translating English to Spanish, with a strong understanding of grammar and syntax in both languages.

- Attention to detail and accuracy in translation is crucial.

- The deadline for the project is two weeks from now.

Please include your previous work and experience in translating English to Spanish in your proposal.

Dịch thuật Biên dịch viên tiếng Tây Ban Nha English (US) Translator Castilian Spanish Translator English (UK) Translator

ID dự án: #37237078

Về dự án

2 đề xuất 4 tuần trước đang mở

Địa điểm: Bakü, Azerbaycan

2 freelancer chào giá trung bình$140 cho công việc này

raminrula1118

Super translation qardaş narahat olmaya bilərsən son dərəcə məsuliyyətli şəkildə yerinə yetirəcəm tərcüməni

$140 USD trong 7 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
Mehdiqulu1987

Hi I know how to translate from English into Spanish. You can be sure of that. Don't worry. Sizin cavabınız gözləyəcəm

$140 USD trong 7 ngày
(0 Nhận xét)
0.0