Đã Đóng

TR-EN Translator, DUBAI

I am looking for a Turkish-English translator.

We will work physically. The location must be in Dubai, United Arab Emirates.

Kĩ năng: Dịch thuật, Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ, English (US) Translator, English (UK) Translator, Local Job

Địa điểm: Dubai, United Arab Emirates

Về khách hàng:
( 2 nhận xét ) İSTANBUL, Turkey

ID dự án: #33721682