Đang Thực Hiện

ukrainian translation for taros

hi olga! i need the same text (prev translation) to be on ukrainian and belorussian.

Kỹ năng: Dịch thuật

Xem thêm: translation\\, translation , prev, olga, translation|, belorussian, gaffapi, text translation

Về Bên Thuê:
( 6 nhận xét ) Taganrog, Russian Federation

Mã Dự Án: #44537

Đã trao cho:

taros

Hi. I will send you the translation tonight.

$30 USD trong 0 ngày
(2 Đánh Giá)
1.6