Đã Đóng

Urdu interpretor qualified

Need a uk qualified urdu interpretor to assist client in a video medical examination from urdu to english

Kĩ năng: Dịch thuật, Biên dịch viên tiếng Hindi, English (US) Translator, Biên dịch viên tiếng Urdu, Biên dịch viên tiếng Hàn

Địa điểm: United Kingdom

Về khách hàng:
( 0 nhận xét ) Leeds, United Kingdom

ID dự án: #34757927