Đã Đóng

Urgent Translation from English to Spanish

Job Description:

Need urgent translation of user manuals from English to Spanish.

Kĩ năng: Dịch thuật, Biên dịch viên tiếng Tây Ban Nha, English (US) Translator, English (UK) Translator, Biên dịch viên tiếng Pháp

Về khách hàng:
( 12 nhận xét ) DINAJPUR, Bangladesh

ID dự án: #35414800