Đã Đóng

I would like to hire a Grant Writer

Start an Artichoke farm.

Kỹ năng: Attorney, Viết đơn xin tài trợ, Nghiên cứu pháp lý, Dịch thuật

Xem thêm: find grant writer texas, need grant writer, hire grant writer germany, hire grant writer nonprofit, find hire grant writer

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) United States

Mã Dự Án: #14872377

6 freelancer đang chào giá trung bình $53867 cho công việc này

$55555 USD trong 10 ngày
(11 Đánh Giá)
4.8
$58823 USD trong 10 ngày
(2 Đánh Giá)
4.0
TranslationLab

Hi, I have gone through your request for a grant letter. I would like you to understand that the grant letter I would write you will be professionally written, would be a letter which describes the extent to which you Thêm

$58823 USD trong 10 ngày
(11 Đánh Giá)
4.1
$50000 USD trong 10 ngày
(7 Đánh Giá)
3.7
$50000 USD trong 10 ngày
(2 Đánh Giá)
1.3
$50000 USD trong 60 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0