Đã Hủy

I would like to hire a Translator

trans

Kĩ năng: Dịch thuật

Về khách hàng:
( 0 nhận xét ) Algeria

ID dự án: #13951122

3 freelancer chào giá trung bình$170 cho công việc này

$155 USD trong 3 ngày
(82 Nhận xét)
5.6
$155 USD trong 3 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
$200 USD trong 2 ngày
(0 Nhận xét)
0.0