write my story from Chinese to English

Đã Đóng Đã đăng vào 1 năm trước Thanh toán khi bàn giao
Đã Đóng Thanh toán khi bàn giao

Hāi, wǒ shì zuòjiā, suǒyǐ wǒ xūyào yīgè zhōngguó zuòjiā lái xiě wǒ de gùshì, cóng yīngwén fānyì word wéndàng

Dịch thuật English (US) Translator Tiếng Trung truyền thống (Hong Kong) Biên dịch viên tiếng Trung giản thể

ID dự án: #33702024

Về dự án

14 đề xuất Dự án từ xa 1 năm trước đang mở

14 freelancer chào giá trung bình$695 cho công việc này

Maherun75

"Hi there We ensure high quality by only assigning translators to translate in Chinese to English language, and we always have translators working on any project, where the first translates and the second proofreads t Thêm

$500 HKD trong 2 ngày
(100 Nhận xét)
5.8
emanoni

Hi, I'm native in Mandarin and Cantonese, and I can speak English fluently. I've done lots of translation work as it is part of my job. I think I can help you. May contact me to discuss further.

$1120 HKD trong 7 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
avesahmed11

Will try my best to provide you full satifaction regarding your project. Plus as an addition i will charge only half the amount you agree to pay

$1120 HKD trong 8 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
monabast12

Translation from English to Arabic Translation any articles (scientific, legal, general...and so on) I think I can help you in your project.

$250 HKD trong 5 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
mariafilomenamm

I am a native English speaker and have topped editorial exams in De La Salle University. I can use Google translate to get your meaning from Chinese and transform your message into a fluent and coherent piece. My voca Thêm

$1120 HKD trong 7 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
Carminhasantana5

Olá me chamo Maria do Carmo, tenho interesse em fazer esse trabalho pra você entra em contato comigo?

$300 HKD trong 1 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
No1trusted

我真的準備好為你做,只需給我發消息,我會立即開始......相信我,等待最好的翻譯。 謝謝所以我很積極等待你的回應 ..........................................

$1120 HKD trong 1 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
raushanlovechina

我叫罗名山从印度PUNJAB 邦和我是一个专业的英文和中文翻译,日本和英文,印度文翻译。 我有十年的经验做翻译的工作。我 目前跟几个国际公司一起合作和做翻译文件和上网会议,做翻译,做小说翻译,做其他技术文件翻译您可以相信我我给您一个专业的敢信。 I am New one join here on this platform but i have experience in translation 10 years with exp Thêm

$1000 HKD trong 6 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
Aliceson1602

tôi là người rất năng động, nhanh nhặn, ham học hỏi và chăm chỉ làm việc. nếu có thể nhận được cơ hội tôi sẵn sàng thử sức.

$1120 HKD trong 7 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
MinhHuy3012

tao deo biet gi ca heheheheheheehe m chon tao di lam on day t het tien roi cho t it tien di ma năn nỉ đấy

$1120 HKD trong 7 ngày
(0 Nhận xét)
0.0