Đã hoàn thành

Travel writing for Karinrautenbach only

Travel writing for Karinrautenbach only.

5 Day trip Cape Town

5 Day trip Garden Route Area

5 Day trip Mpumulanga Kruger National Park

7 Day trip Malawi

5 Day trip Zambia

Kĩ năng: Viết du lịch

Xem nhiều hơn: writing for travel, only $5, travel writing, national park, cape town, key thing tone words writing travel article, jobs writing travel reviews, content writing travel, writing travel, article writing travel, writing travel content, writing travel articles foders, writing travel article sample, copy writing travel, letter writing travel

Về Bên Thuê:
( 5 nhận xét ) Singapore, Singapore

ID dự án: #1021989

Được trao cho:

karinrautenbach

I have included my bid according to the itineraries set out.

$42 USD trong 3 ngày
(1 Nhận xét)
2.1

2 freelancer đang chào giá trung bình $36 cho công việc này

smitasharma28

Hi, I am ready to commit for this project. Regards Smita

$30 USD trong 4 ngày
(0 Nhận xét)
0.0