Đã Đóng

Phát triển di động

Ứng dụng Android Tôi đã có một thiết kế Name Hồng

Việt Nam

(Removed by Freelancer.com Admin)

App on the phone same uber

Kĩ năng: Android, Mobile App Development

Về khách hàng:
( 1 Nhận xét ) Ho Chi Minh, Vietnam

ID dự án: #16947660

1 freelancer đang chào giá trung bình $155 cho công việc này

namitanahak07

Hi, Hope my experience will help me to work with you. I will do the work as per your requirement,could you please give me chance to work with you. Few url i have given below. [login to view URL] http: Thêm

$155 USD trong 3 ngày
(0 Nhận xét)
0.0