Đã Đóng

Phát triển di động

13 freelancer đang chào giá trung bình ₫16217948 cho công việc này

technorizen

Hello, I have 6 years of experienced on mobile application and development web services I have gone through your project requirement specification and as per my previous experience with this I am capable to do this Thêm

₫11944444 VND trong 10 ngày
(124 Đánh Giá)
8.2
₫60000000 VND trong 20 ngày
(63 Đánh Giá)
7.1
databasewebvn

hello Viet nam bạn muốn làm như chợ tốt hả Relevant Skills and Experience Android, Mobile App Development Proposed Milestones ₫11944444 VND - ko cần

₫11944444 VND trong 10 ngày
(30 Đánh Giá)
6.9
₫11944444 VND trong 10 ngày
(35 Đánh Giá)
6.6
₫11944444 VND trong 10 ngày
(9 Đánh Giá)
6.8
AppDuniya

Hey, So, you want an Android app for selling goods and stuff. I have recently created an app for such a concept. What product do you want to sell to the ​market. Relevant Skills and Experience [url removed, login to view] Thêm

₫13055555 VND trong 30 ngày
(17 Đánh Giá)
6.6
zhangguimei

Hi Thank you for looking my proposal . I am a mobile developer by profession and expert. I just read the description regarding the project and interested in working for your project. I have developed many apps for Thêm

₫11944444 VND trong 10 ngày
(8 Đánh Giá)
5.6
topstar323

Hello! I have read your idea and so much interested in your project. I have already developed many Android apps with Java, Kotlin & ios Apps with Swift, Objective-C for 7+ years and I'm expert in Native Mobile app Thêm

₫11944444 VND trong 10 ngày
(24 Đánh Giá)
5.6
MobiApps21

Hi there, Tôi đã đọc bài đăng của bạn mà bạn cần để phát triển THƯƠNG MẠI E-COMMERCE cho Android. Tôi rất quan tâm đến bài đăng của bạn và tôi vui khi nói rằng tôi đã làm nhiều ứng dụng trực tiếp trên cửa hàng ứng d Thêm

₫10000000 VND trong 10 ngày
(14 Đánh Giá)
5.6
suniljoshi151

7 Yrs of experience in the field of Mobile App Development, Android, iOS Be free to ping me Relevant Skills and Experience Mobile App Development, Android, iOS includes Android SDK,Android WEB SERVICES, iOS SDK, iOS Thêm

₫10000000 VND trong 10 ngày
(12 Đánh Giá)
5.2
fullstackappcode

Xin chào, Tôi là một freelancer nghiêm túc làm việc với nhóm nhỏ của tôi. Tôi đã đi qua bài đăng của bạn và thực sự vui mừng thông báo cho bạn rằng chúng tôi có cùng chuyên môn và kinh nghiệm làm việ[url removed, login to view]úng tôi đều Thêm

₫11944444 VND trong 10 ngày
(4 Đánh Giá)
4.5
rkatoch

SPECIALISED IN ANDROID / IOS / PHONE GAP / IONIC / XAMARIN / HYBRID APPS Hi There, Over the last 5 years, I’m developing the websites and mobile apps of various kinds Using phone gap , hibernate , amazon w Thêm

₫11944444 VND trong 10 ngày
(1 Đánh Giá)
4.1
SkyNiche

Hello there, We are interested to work on this [url removed, login to view] have a look into our portfolio [url removed, login to view] Hit back to discuss on the project. Regards, SkyNiche Relevant Skills and Ex Thêm

₫22222222 VND trong 30 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0