Đã Đóng

Phát triển di động

13 freelancer đang chào giá trung bình ₫16217948 cho công việc này

₫11944444 VND trong 10 ngày
(72 Nhận xét)
8.3
topstar323

Hello! I have read your idea and so much interested in your project. I have already developed many Android apps with Java, Kotlin & ios Apps with Swift, Objective-C for 7+ years and I'm expert in Native Mobile app Thêm

₫11944444 VND trong 10 ngày
(82 Nhận xét)
7.9
technorizen

Hello, I have 6 years of experienced on mobile application and development web services I have gone through your project requirement specification and as per my previous experience with this I am capable to do this Thêm

₫11944444 VND trong 10 ngày
(190 Nhận xét)
8.6
₫60000000 VND trong 20 ngày
(94 Nhận xét)
7.6
AppDuniya

Hey, So, you want an Android app for selling goods and stuff. I have recently created an app for such a concept. What product do you want to sell to the ​market. Relevant Skills and Experience [login to view URL] Thêm

₫13055555 VND trong 30 ngày
(34 Nhận xét)
7.4
₫11944444 VND trong 10 ngày
(20 Nhận xét)
7.3
databasewebvn

hello Viet nam bạn muốn làm như chợ tốt hả Relevant Skills and Experience Android, Mobile App Development Proposed Milestones ₫11944444 VND - ko cần

₫11944444 VND trong 10 ngày
(30 Nhận xét)
6.9
zhangguimei

Hi Thank you for looking my proposal . I am a mobile developer by profession and expert. I just read the description regarding the project and interested in working for your project. I have developed many apps for Thêm

₫11944444 VND trong 10 ngày
(13 Nhận xét)
6.4
MobiApps21

Hi there, Tôi đã đọc bài đăng của bạn mà bạn cần để phát triển THƯƠNG MẠI E-COMMERCE cho Android. Tôi rất quan tâm đến bài đăng của bạn và tôi vui khi nói rằng tôi đã làm nhiều ứng dụng trực tiếp trên cửa hàng ứng d Thêm

₫10000000 VND trong 10 ngày
(17 Nhận xét)
6.0
suniljoshi151

7 Yrs of experience in the field of Mobile App Development, Android, iOS Be free to ping me Relevant Skills and Experience Mobile App Development, Android, iOS includes Android SDK,Android WEB SERVICES, iOS SDK, iOS Thêm

₫10000000 VND trong 10 ngày
(13 Nhận xét)
5.6
fullstackappcode

Xin chào, Tôi là một freelancer nghiêm túc làm việc với nhóm nhỏ của tôi. Tôi đã đi qua bài đăng của bạn và thực sự vui mừng thông báo cho bạn rằng chúng tôi có cùng chuyên môn và kinh nghiệm làm việ[login to view URL]úng tôi đều Thêm

₫11944444 VND trong 10 ngày
(12 Nhận xét)
5.8
rkatoch

SPECIALISED IN ANDROID / IOS / PHONE GAP / IONIC / XAMARIN / HYBRID APPS Hi There, Over the last 5 years, I’m developing the websites and mobile apps of various kinds Using phone gap , hibernate , amazon w Thêm

₫11944444 VND trong 10 ngày
(1 Nhận xét)
4.1
SkyNiche

Hello there, We are interested to work on this [login to view URL] have a look into our portfolio [login to view URL] Hit back to discuss on the project. Regards, SkyNiche Relevant Skills and Ex Thêm

₫22222222 VND trong 30 ngày
(0 Nhận xét)
0.0