Đã Đóng

Phát triển web

6 freelancer chào giá trung bình$1009 cho công việc này

topithub

Phát triển web Graphic Design, PHP, Website Design 7 years experience Please respond to me to discuss the details

$1222 USD trong 20 ngày
(40 Nhận xét)
7.0
Julian29

Hello, I read your post and i am serious developer, As you want i will design and develop the Android and iPhone App where users can download and use it with the features we add. I have relevant skills and 7+ year Thêm

$750 USD trong 15 ngày
(73 Nhận xét)
7.4
$1250 USD trong 20 ngày
(200 Nhận xét)
6.7
$1250 USD trong 20 ngày
(26 Nhận xét)
5.8
techweblabs

Chào, Chúng tôi đã trải qua mô tả dự án và hiểu rằng bạn cần trang web cho doanh nghiệp nhỏ. Công việc mẫu: - [login to view URL] - [login to view URL] và nhiều hơn nữa. Đang đợi phản ứng khẳng định. Cảm ơn & Kí Thêm

$750 USD trong 20 ngày
(20 Nhận xét)
5.2
$833 USD trong 10 ngày
(0 Nhận xét)
0.0