Đã hoàn thành

Hosting setup

Được trao cho:

jenzeerbasheer

Hello i can do this for you!

$80 USD trong 1 ngày
(14 Đánh Giá)
4.6

2 freelancer đang chào giá trung bình $65 cho công việc này

EugeneWHZ

Hi, I can setup web server for you! Please check PM for details.

$50 USD trong 1 ngày
(51 Nhận xét)
5.4