Đang Thực Hiện

iSpellBetter Bug Fix

I have an app for sale - iSpellBetter - that has been crashing with newer iPhones/operating systems. Need help fast.

Kỹ năng: iPhone, Mobile App Development, Xử lí sự cố

Xem thêm: fix bug app, fix app, app bug fix, bug sale, fast fix, need bug, iphones app, iphones, bug systems, need javascript help fix, bug need, phpbb mass email fix bug, designed website need end help, need someone help create logo, freelancer fix bug, freelancer fix bug partime, help need marketing help, need find someone fast, app fix

Về Bên Thuê:
( 3 nhận xét ) Tuxedo Park, United States

Mã Dự Án: #1044348

Đã trao cho:

Masna360

Please see my PM!

$75 USD trong 1 ngày
(1 Đánh Giá)
2.4

4 freelancer đang chào giá trung bình $56 cho công việc này

gvkr

Hi, Please view PMB for more details...

$49 USD trong 3 ngày
(11 Đánh Giá)
4.5
Saturns20

Please check your PMB

$50 USD trong 3 ngày
(5 Đánh Giá)
3.9
goodmanager2011

Hi, let me help you, see pmb please

$50 USD trong 1 ngày
(7 Đánh Giá)
3.7