Đã hoàn thành

I would like to hire a Fashion Designer

Dự án này đã kết thúc thành công bởi topmostdesigns với giá R1750 ZAR trong 1 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
R1750 - R5250 ZAR
Đã hoàn thành trong
1 ngày
Tổng đặt giá
4
Mô tả dự án

I'm based in Johannesburg, South Africa and want to develop a range of lifestyle clothing, specifically golf apparel, that incorporates local African prints and patterns. Catering for both male and female in the initial phase and later move on the kids. Also in the range would be paraphernalia like umbrellas, towls, etc.

Được hoàn thành bởi:

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online