Đã đóng

I would like to hire a Fashion Designer - 20/04/2017 16:42 EDT

Dự án này đã được trao cho swatiraulo9 với giá $555 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$250 - $750 USD
Tổng đặt giá
1
Mô tả dự án

I am looking for a fashion designer who can create my first collection for my up and coming clothing brand which is set to debut sometime next year.I intend for it to be a streetwear brand but without the exorbitant prices that other brands like off white and fear of god charge their customers.I would give more details during our conversation.

Được trao cho:

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online