Đã Đóng

I would like to hire a Fashion Designer

8 freelancer đang chào giá trung bình ₹21729 cho công việc này

₹27777 INR trong 0 ngày
(27 Nhận xét)
6.0
₹13000 INR trong 0 ngày
(1 Nhận xét)
1.0
Babakarts

Hi there if need unique and eye catching product please do contact me. Babak.

₹15000 INR trong 5 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
₹12500 INR trong 1 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
₹12500 INR trong 5 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
gvereda

A proposal has not yet been provided

₹27777 INR trong 10 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
Punasenlalkr

Iam a fashion designer and I give my 100% effort in whatever I do.

₹22222 INR trong 15 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
₹27777 INR trong 10 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
janandajoo

A proposal has not yet been provided

₹27777 INR trong 10 ngày
(0 Nhận xét)
0.0