Đã Đóng

I would like to hire a Fashion Designer

I would like to work with a designer to help me sketch a sample of a children's onesie for utility patent application. Ideal candidate should be locateed in the DC/NY area.

Kỹ năng: Thiết kế thời trang, Thiết kế nhãn hiệu, Thiết kế hoa văn, T-Shirts

Xem thêm: hire fashion designer singa, hire fashion graphic designer, like way work song, like way work, need fashion designer kolkata, need fashion designer hyderbad, hire fashion designer india, hire fashion designer singapore, hire fashion designer 33477, hire fashion designer delhi

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Australia

Mã Dự Án: #14802908

1 freelancer đang chào giá trung bình $30 cho công việc này

$30 USD trong 3 ngày
(1 Đánh Giá)
0.0