Đang Thực Hiện

I would like to hire a Fashion Designer

Need a bikini designed for a woman with curves in all the right places, as well as a bra designer with other women's apparel

Kỹ năng: Thiết kế thời trang, Thiết kế nhãn hiệu, Thiết kế hoa văn, T-Shirts

Xem thêm: hire fashion designer singa, hire fashion designer india, hire fashion designer singapore, hire fashion designer 33477, hire fashion designer delhi

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) India

Mã Dự Án: #14852611

Đã trao cho:

VasiaKontogiorgi

A proposal has not yet been provided

$200 USD trong 3 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0