Đã hoàn thành

Need subtitles for this 35 video

Được trao cho:

$25 USD trong 1 ngày
(3 Đánh Giá)
2.8

10 freelancer đang chào giá trung bình $37 cho công việc này

$35 USD trong 1 ngày
(12 Nhận xét)
3.5
$77 USD trong 2 ngày
(16 Nhận xét)
3.7
$30 USD trong 2 ngày
(1 Nhận xét)
1.7
rofaayad

A proposal has not yet been provided

$35 USD trong 10 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
nik1302

İ can write turkish subtitles

$35 USD trong 2 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
esmaboztas

30 dollars only. I am a native Turkish speaker. Relevant Skills and Experience I have done this job before.

$35 USD trong 1 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
$30 USD trong 1 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
fifili

A proposal has not yet been provided

$35 USD trong 7 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
bayrammemmedov

Türkçem iyi olduğu için,çok iyi analaya çok açık yaza bilirim anladığımı.

$30 USD trong 1 ngày
(0 Nhận xét)
0.0