Còn mở

Inline editing - to work with BS3 AND BS4

Dự án này sẽ kết thúc trong 3 ngày nữa và có mức đặt giá trung bình là $164 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 USD
Tổng đặt giá
13
Mô tả dự án

Please see images. As mentioned, this needs to work with both bootstrap 3 and bootstrap 4. it is also very urgent - for today if possible. You dont have to worry about styling too much. as long as the things are in the right place.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online