Đang Thực Hiện

Twitter/Facebook Update

100,000 Twitter Follower (50% U.S., 50% Intl.)

3,000 Facebook Likes (50% U.S., 50% Intl.)

3 different twitter accounts:

50,000

35,000

15,000

Kỹ năng: Quảng cáo trên Facebook, Twitter

Xem thêm: 100 follower, update twitter, follower likes, update twitter facebook, likes follower, update facebook, twitter update, update 100, facebook twitter accounts, multiple twitter accounts facebook, facebook multiple twitter accounts

Về Bên Thuê:
( 7 nhận xét ) San Francisco, United States

Mã Dự Án: #1735310

Đã trao cho:

seomaster212

Hired by the Employer

$120 USD trong 10 ngày
(122 Đánh Giá)
6.2