Đang Thực Hiện

T*iends help

this is a follow up to past work that was well done

Kỹ năng: Quảng cáo trên Facebook, Twitter, YouTube

Xem thêm: facebook twitter follow, help facebook, work follow, need help finishing work

Về Bên Thuê:
( 10 nhận xét ) Victoria, Canada

Mã Dự Án: #1061371

Đã trao cho:

masud69

As discussed

$32 USD trong 3 ngày
(5 Đánh Giá)
3.4

4 freelancer đang chào giá trung bình $143 cho công việc này

lexcode

check pmb pls

$198 USD trong 7 ngày
(3 Đánh Giá)
3.1
hitesh4php

Hi Check PMB for more detail

$250 USD trong 11 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
ivanrolf1988

Hi good day to you sir. kindly pick me to do the job and rest assured your project will be in good hands. Hoping to work with you sir, thanks.

$90 USD trong 7 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0