Đang Thực Hiện

Need 100 000 Twitter Followers & 20 000 Facebook Fans

Need 100 000 Twitter Followers & 20 000 Facebook Fans

I don't care if they are all fake.

I need this complete by Monday morning.

Budget : $ 250.

Let me know..

I don't want the number to drop....

Kỹ năng: Quảng cáo trên Facebook, Twitter

Xem thêm: need number twitter, need twitter followers, 250 twitter followers, 250 followers twitter, need 100 fans, want followers, 250 fans, need fake twitter followers, need fake followers twitter, fans 250, facebook 250, need 000 twitter followers, need 100 followers, 000 twitter, need twitter fans, facebook monday, 100 000 fans

Về Bên Thuê:
( 109 nhận xét ) Montreal, Canada

Mã Dự Án: #1620586

Đã trao cho:

aounrizvi

=== Hello sir i am professional in this field, and ready to do your work, for more detail please check pm ====

$30 USD trong 7 ngày
(128 Đánh Giá)
6.6

1 freelancer đang chào giá trung bình $30 cho công việc này

FreelancerN70

======please check pmb for details====Thankx====

$30 USD trong 12 ngày
(213 Đánh Giá)
6.5