Đã Đóng

3000 real Facebook Fans from FRANCE needed!

I need 3000 REAL FEMALE FANS from FRANCE.

- Fans must be real

- only females between 15-35 years old

- active users, no game players

Time 7 days

Budge 50$ for 3000 REAL FEMALE FANS from FRANCE

Thanks

Chandan

Kĩ năng: Quảng cáo trên Facebook, Twitter

Xem nhiều hơn: real facebook female, france facebook female, females needed, facebook real active users, real users, female france facebook, france fans, real female facebook, 3000 fans, facebook real users, facebook real time news feed jquery, multiplayer real time chess game, facebook 3000, building real time flash game, france facebook, facebook france, facebook female, facebook game needed, 3000 fans days, female fans, mafia wars facebook real game, 3000 days, real time multiplayer game flash, java real time network game, need 3000

Về Bên Thuê:
( 89 nhận xét ) satkhira, Bangladesh

ID dự án: #1638211

2 freelancer đang chào giá trung bình $250 cho công việc này

Stephen082

EXPERT========>>>> CHECK PM

$250 USD trong 30 ngày
(4 Nhận xét)
2.6
socialservice25

Below is the list of services that I provide: ------------------------------ Fake non-targeted Facebook Likes: 1,000 for $10 ------------------------------ Real non-targeted Twitter Followers: 50 for Thêm

$250 USD trong 3 ngày
(0 Nhận xét)
0.0