Đã hoàn thành

Daily Retweets

I need a retweet of 15 of my daily tweets daily for 14 days (total 210 retweets) . The retweets must be from an account with a Klout score over 40.

Kỹ năng: Twitter

Xem thêm: klout score, daily retweets, twitter retweets, retweet, retweets twitter, retweet account, need retweets, retweet tweets, need tweets, klout, create multi free daily motion account software, free daily motion account, javascript quiz score total, netload premium account daily, daily motion delete account, daily motion free account, account daily motion, delete daily motion account, daily motion account

Về Bên Thuê:
( 15 nhận xét ) Austin, United States

Mã Dự Án: #1077958

Đã trao cho:

nasirxp

Please see PMB

$60 USD trong 14 ngày
(33 Đánh Giá)
5.5

4 freelancer đang chào giá trung bình $55 cho công việc này

snuvaa

I can do. Thanks

$80 USD trong 14 ngày
(194 Đánh Giá)
6.7
RockingExpert

PM sent...

$30 USD trong 15 ngày
(126 Đánh Giá)
6.0
sumiakter

Please see PM.

$50 USD trong 14 ngày
(2 Đánh Giá)
1.8