Đang Thực Hiện

2 projects - 6,000 Twitter Followers and 500 Followers

4 freelancer đang chào giá trung bình $150 cho công việc này

RockingExpert

PM sent...

$150 USD trong 100 ngày
(126 Nhận xét)
6.0
dataworker2009

Hello,Pls check [login to view URL]

$250 USD trong 10 ngày
(15 Nhận xét)
4.2
sumiakter

Hi, please see my PM.

$150 USD trong 20 ngày
(2 Nhận xét)
1.8
mohin17

Hello, I have read your job descriptions properly and interested to your project. To know me please see my P.M. Your truly Mohin

$50 USD trong 12 ngày
(0 Nhận xét)
0.0