Đã hoàn thành

typeset 247 doc

Job Description:

Please make it look sexier !! thank you

Kĩ năng: Typography

Về khách hàng:
( 8 nhận xét ) Addison, United States

ID dự án: #8427876

Được trao cho:

conficash

Hi. I am interested in working on your project. Please contact me to discuss further. Hope to hear from you soon. Thanks.

$15 USD / giờ
(0 Đánh Giá)
0.0

2 freelancer chào giá trung bình $14/giờ cho công việc này

moon163

A proposal has not yet been provided

$12 USD / giờ
(0 Nhận xét)
0.0