Đang Thực Hiện

Having trouble finishing installing ubuntu

Được trao cho:

$12 USD trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0

3 freelancer đang chào giá trung bình $13 cho công việc này

elnatan

Hello, I'm a linux user for 10 years, can I help? Relevant Skills and Experience Hello, I'm a linux user for 10 years, can I help? Proposed Milestones $15 USD - Installer

$15 USD trong 1 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
alwardani2018

A proposal has not yet been provided

$13 USD trong 1 ngày
(0 Nhận xét)
0.0