Đang Thực Hiện

Having trouble finishing installing ubuntu

I have a usb image of ubuntu i just need to install it side by side with windows 10

Kỹ năng: Ubuntu

Xem thêm: windows freelancer install, install disc freelancer windows, install freelancer windows, bidding install windows, formula bidding install windows, php ffmpeg install windows, install windows vostro, install windows dell vostro, install windows notebook, help install windows server, ffmpeg php install windows, sugarcrm install windows

Về Bên Thuê:
( 7 nhận xét ) Raleigh, United States

Mã Dự Án: #14785339

Đã trao cho:

$12 USD trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0

3 freelancer đang chào giá trung bình $13 cho công việc này

elnatan

Hello, I'm a linux user for 10 years, can I help? Relevant Skills and Experience Hello, I'm a linux user for 10 years, can I help? Proposed Milestones $15 USD - Installer

$15 USD trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
alwardani2018

A proposal has not yet been provided

$13 USD trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0