Đã Đóng

jwt token for jitsi

2 freelancer chào giá trung bình₹5750 cho công việc này

(395 Nhận xét)
7.2
waqas1986

I am JITSI expert and solution architect in cloud platform:i can provide following JITSI features: 1-Autoscaled JVBs 2-Geo Location JVBs 3-Lobby 4-Sip Dial In/Dial Out 5-Secure Domain 6-JWT Token base authentication 7- Thêm

₹10000 INR trong 1 ngày
(5 Nhận xét)
4.4